shopping centers
výběrová řízení před uzavřením

nabídka pracovních pozic outsourcing/interim management vrcholových manažerských pozic nabídka psychologických služeb doplňkové služby

 

nabídka
práce


interim
management

psychologické
služby

doplňkové
služby

vrcholové
managerské pozice

střední
managerské pozice

pozice špičkových odborníků

 

 

náhrada za chybějící managery v případech absencí pro např:

dlouhodobá nemoc

studijní pobyt

mateřská dovolená

 

manažerské předpoklady

posouzení intelektových schopností

pracovní chování (preciznost, flexibilita)

aktivní adaptace

outplacement

poradenství

revize služeb

 

stránky provozuje Retailformation s.r.o. - Michelská 12a/čp.18, 145 01 Praha 4 - Michle - excutive search - obchodni centra - shopping & retail
grafické práce - webdesign - WEBANET